Twój koszyk

0,00 zł

produktów: 0

Kotły z podajnikiem ślimakowym tzw retortowe

Kotły z podajnikiem ślimakowym tzw retortowe

 

Do tej pory na rynku dostępne były głównie retorty tradycyjne na sam ekogroszek. Niska uniwersalność była głównym powodem wyboru wersji tłokowych.

Sytuację na rynku zmienił najpierw debiut retort obrotowych a później debiut palników II-ej generacji Brucer oraz Ekoenergia. Aktualnie w roku 2014/15 na rynku są palniki żeliwne ekoenergia, burner, ewmarowski appm-d, elgomax, żeliwny sp z.o.o.


 

Model SKAM-P jest wspólną konstrukcją kilku zakładów produkujących kotły grzewcze. Nasza firma rozwinęła tę konstrukcję dla dopasowania pod palniki typu Brucer oraz Ekoenergia. Obecnie oferujemy dwie wersje tego kotła w zależności od preferencji klienta. Podstawowym wyposażeniem kotłów do 25kW jest chroniony zgłoszeniem patentowym żeliwny deflektor-separujący. Na zamówienie kocioł od 17kW mocy może posiadać wysoko montowany ruszt wodny.


 

Najważniejszym atutem palnika retortowego (ślimakowego) jest czystość spalania.W palnikach retortowych patrząc od strony wierzchu płonącego paleniska wyróżniamy następujące strefy i obszary: Podawane są bardzo małe porcje paliwa w małych odstępach czasowych.

Środek paleniska – warstwa żaru. Boki kopczyka dzielimy na obszar formowania się popiołu oraz sam popiół i żużel. Te trzy elementy tworzą główna strefę spalania.

Poniżej widocznych gołym okiem procesów mamy jeszcze strefę plastyczną, gdzie wydzielane są części lotne, w tej części mamy dysze nadmuchu powietrza do spalania. Poniżej tej strefy mamy surowy węgiel i w większości palników powietrze zwrotne anty-spalinowe.


Jeden, pełen załadunek zasobnika wystarcza średnio na 2-5dni w słabiej ocieplonym budynku. Popiół i żużel w kotłach retortowych (ślimakowych) jest automatycznie spychany do popielnika. Palenisko jest zatem samoczyszczące się a kocioł wymaga jedynie usuwania popiołu raz na jeden do ok.czterech dni w zależności od obciążenia i wielkości kotła. Zarówno załadunek kotła i odpopielanie odbywa się przy pracującym kotle. Zużycie węgla jest mniejsze niż w tradycyjnych kotłach. Kotły tego typu w przypadku stosowania deflektorów w obrębie paleniska retortowego umożliwiają lepsze dopalanie emitowanych w trakcie spalania części lotnych, co czyni je najbardziej efektywnymi pod względem czystości emitowanych spalin w całym zakresie zmienności obciążeń kotła.


Rodzaje palników retortowych:

  1. Klasyczny palnik retortowy na sam ekogroszek.


Konstrukcyjnie najczęściej występuje palenisko w formie fajki. Obudowa palnika jest stalowa, stalowy jest także ślimak podający paliwo. Żeliwne jest samo palenisko. Ślimak kończy się przed kolanem tzw.fajki, paliwo jest wypychane do strefy spalania poprzez dokręcanie nowych dawek paliwa wypychających węgiel do strefy spalania. Palnik charakteryzuje się bardzo małą awaryjnością, ale ze względu na brak uniwersalności zastosowanych paliw jest obecnie produktem rzadko wybieranym. Stalowe ślimaki podlegają procesom naturalnego wycierania oraz procesom korozyjnym związanym ze stosowaniem wilgotnych paliw. W zależności od intensywności użytkowania ślimaki stalowe podlegają wymianie co ok.2-4sezonów grzewczych. Przedłużeniem żywotności ślimaka jest dbałość o stosowanie suchego paliwa a także zabiegi konserwujące, wówczas żywotność może wynosić 6-8lat. Palnik powinno się po sezonie grzewczym wyczyścić, zdemontować przekładnię i wyjąć ślimak podający. Ślimak podający należy wyczyścić odpowiednimi narzędziami oraz zakonserwować jakąś farbą podkładową.


  1. Palniki retortowe z głowicą obrotową do spalania miału oraz groszku

Konstrukcje z głowica obrotową można podzielić na koronki z obrotem wewnętrznym np. palniki Pancerpol PPSM lub na koronki z obrotem zewnętrznym np. palniki Ardeo AZP-R, AZP-RT Eco-Burn.


Obrotowa koronka zrywa spieki paliw miałowych. Najczęściej ślimak podający jest modyfikowany. W części konstrukcji mamy zastosowanie przeciwuzwojenia ślimaka w strefie spalania. Takie rozwiązanie posiadają palniki Ardeo serii AZP. Przeciwuzwojenie w strefie spalania wypiętrza paliwa bez efektów kruszenia. Ten typ palnika zaliczyć można do wyróbów tzw nowej generacji.

Palnik z koronką wewnętrzną typu PPSM/DUO nie posiada przeciwuzwojeń, jego modyfikacja polega na wydłużeniu, poza kolanem paleniska przedłużenie ślimaka napędza mechanizm wprawiający w ruch koronkę obrotową. Model PPSM/DUO wymaga stosowania tylko suchych paliw miałowych lub suchego ekogroszku. Nadal opiera się na zasadzie budowy palnika tzw fajkowego.


Główna innowacją w PPSM/DUO jest jednak obrotowa głowica w strefie spalania. Zrywanie spieków i ruchoma część paleniska powoduje lepsze napowietrzenie płonącego paliwa, powietrze dokładniej dostaje się do cząstek węgla, dzięki czemu paliwa są lepiej dopalane i dzięki czemu możliwe stało się spalanie paliw miałowych, choć ze względu na budowę oparta o fajkę uważamy,że powinno się stosowac mieszanki miałowo-groszkowe. Kopczyk cały czas jest ładnie formowany. Minusem głowicy obrotowej wewnętrznej jest jej wyższy stopień awaryjności w stosunku do wersji klasycznej (dodatkowy mechanizm w strefie spalania, dodatkowa zawleczka).

Co ciekawe nie ma takich problemów przy obrocie zewnętrznym, prawdopodobnie ze względu na to,że element obrotowy nie jest już napowietrzany bezpośrednio z dmuchawy i nie rusza żarem w strefie bezpośredniego spalania.


W palnikach obrotowych mamy najczęściej stalowy korpus, stalowy ślimak podający i palenisko wykonane ze stali żaroodpornej lub żeliwa. Ślimak podający podlega wymianie na skutek naturalnego zużycia w połączeniu z wilgotnym paliwem co ok.2-4sezonów grzewczych. Przedłużenie jego żywotności polega na stosowaniu suchego paliwa oraz zabiegach konserwujących, wówczas może wytrzymac 6-8lat. Po każdym sezonie grzewczym warto wyjąć ślimak podający, przeczyścić go odpowiednimi narzędziami i zakonserwować jakąś farba podkładową. Proces demontażu ślimaka przy głowicy obrotowej opisany jest w instrukcji danego palnika.


  1. Palniki żeliwne II-ej generacji typu  Ekoenergia, APPMd Ewmaru

Palnik na paliwo stałe z podajnikiem retortowym (ślimakowym) nowej generacji jest rozwiązaniem pozwalającym na stosowanie szerokiej gamy paliw pochodzenia węglowego w postaci sypkiej i granulatu typu pellet od 0-31,5mm. Paliwem zasadniczym jest węgiel w granulacji 0-31,5mm (od miałów do groszków). Palnik bez zmian konstrukcyjnych pracuje również bez zarzutu na bio-paliwach jak pellet (fi 6 lub 8mm, dł. do 35mm) czy ziarno owsa. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy jednak stosować technikę współspalania paliw węglowych mieszanych z ziarnem owsa czy pellet w udziale objętościowym do 50% (dla biopaliw). Do palników żeliwnych Ewmaru serii APPMd producent przewiduje do samodzielnego spalania pelletu inną konstrukcję dyszy spalającej, jest ona dostępna na zamówienie.

Konstrukcja nowej dyszy palnika szczelinowego i zastosowanie nowego sposobu podawania paliwa pozwala na stosowanie paliw tzw. trudnych, np. węgle z wysoką liczbą rogi (spiekalnością), które to lubią tworzyć w palenisku spieki.  Do konstrukcji podajnika wykorzystano żeliwo, natomiast ślimak wykonany jest z żeliwa sferoidalnego. Ślimak w obrębie paleniska posiada przeciwuzwojenie, które miesza opał w strefie spalania. Opał jest cyklicznie obniżany oraz podnoszony, następuje częściowe mieszanie już wypalanego paliwa z nowymi, świeżymi porcjami, umożliwia to właściwe spalanie paliw węglowych, szczególnie miałów.

Żeliwo jest niewrażliwe na deformacje spowodowane temperaturą, co ma znaczenie w przypadku ślimaka, który podczas obniżenia paliwa w palenisku mocno się nagrzewa (na ślimakach stalowych zdarzały się przypadki odkształceń spowodowanych temperaturą).

Obecnie stosujemy w kotłach 12-17kW palniki Ewmar-Ness typ APPMd1 a do kotłów 25-50kW zamiennie Ewmarowski APPMd2 lub większą ekoenergię 35kW. Preferujemy palnik Ewmaru ze względu na zastosowanie tulei łożyskującej końcówkę ślimaka.

 

Palnik II-ej generacji APPMd ewmaru czy Ekoenergia pod względem uniwersalności zastosowanych paliw dorównuje konstrukcji tłokowej jednocześnie zapewniając lepszy przebieg procesu spalania (spalanie jest bardziej czyste).


Żeliwna konstrukcja ślimaka zapewnia dłuższą żywotność w porównaniu do modeli ze stalowym ślimakiem podającym. Wady, na które wskazują użytkownicy to głośniejsza praca oraz mocniejsza korozja kosza zasypowego. Palniki żeliwne mocniej się grzeją i strefa dosuszania przesuwa się na dół chłodnego, stalowego zbiornika powodując jego wzmożona korozję. Wilgotne paliwo lub takie, które na długo odstawia palnik powodując zapadanie się żaru i mocne cofanie ciepłego dymu do kosza... - w tych przypadkach stalowy kosz zasypowy można wykończyć nawet w 2-3lata. Ważne jest zatem, aby paliwo zasypywane do kosza przy palniku żeliwnym było suche i odpowiednio dobrane do obciążenia cieplenego np. na lato nie powinno się stosować mocniejszego ekogroszku niż retopal.


Nazewnictwo naszych kotłów retortowych (ślimakowych):

 

Model SKAM-P Plus opisuje wersje kotła SKAM-P wyposażone standardowo w uniwersalne palniki obrotowe ARDEO z systemem zewnętrznego, półautomatycznego czyszczenia strefy napowietrzania. Palniki spalają dobrej jakości miał węglowy do 31mm  oraz ekogroszek o uziarnieniu do 25mm. Standardowo sterowania z algorytmem PID, jako opcja sterowniki z obsługa przez internet.


Model SKAM-P Premium opisuje wersje kotła SKAM-P wyposażoną w palniki żeliwne II-ej generacji typu APPMd/Ekoenergia do spalania miału i groszku 0-31,5mm, także paliw o podwyższonej spiekalności (typ węgla 32.1) oraz biopaliw typu pellet czy ziarno owsa. Przy biopaliwach firma SEKOM-Łucki zaleca w tym przypadku technologię współspalania polegającą na max. udziale objętościowym biopaliw do 50%, resztę powinno stanowić paliwo pochodzenia węglowego, czyli miał lub ekogroszek. Standardowo sterowania z algorytmem PID, jako opcja sterowniki z obsługa przez internet


Kotły z podajnikiem retortowym serii SKAM-P mają górno kanałową budowę wymiennika ciepła. Uważamy, że przy konstrukcjach ślimakowych jest to najwygodniejsza opcja w obsłudze. Czyszczenie takiego wymiennika jest bardzo proste oraz szybkie. Dostęp do wyczystek jest tylko od przodu kotła.


Kanały pionowe w konstrukcji z podajnikiem ślimakowym wymagają czyszczenia od góry i wybrania sadzy z bocznej, dolnej wyczystki, która dla kotła z podajnikiem ślimakowym znajduje się najczęściej z boku za koszem zasypowym. W wąskiej kotłowni wymaga to opróżnienia zasobnika z paliwa i demontażu tego zasobnika. Właśnie z powodów utrudnień obsługowych na chwilę obecną nie oferujemy takiej konstrukcji kanałów dymnych przy naszych kotłach z podajnikiem retortowym (ślimakowym).

 


Kotły serii SKAM-P typoszereg 17-350kW przebadane zostały w Instytucie Energetyki, Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi, posiadają świadectwo ekologiczne. Moce od 25 do 50kW były także przebadane w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, posiadają świadectwo ekologiczne. Nowszy atest na moce 12-25kW także pochodzi z ICHPW Zabrze. W naszej firmie oferujemy obecnie zakres mocy od min.12kW do max.80kW, na zamówienie produkowany jest także model Skam-P Plus 7kW.

 

Autor:

mgr. Jarosław Orłowski

 

Źródła:

  1. Opracowanie własne na podstawie materiałów dotyczących palnika Ekoenergia
  2. Biblioteka dobrych praktyk. „Konstrukcja Kotłów C.O.” zeszyt nr.1 praca pod redakcją Prof.nzw.dr hab. inż Jana Hellmanna z Politechniki Śląskiej Gliwice oraz mgr.inż. Michała Kuberki – Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

powrót